Εγχειρίδια

» Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)

» Υπηρεσία Ασύρματης Πρόσβασης (WiFi)

» Υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN)

» Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (webhosting)

» Υπηρεσία Μεταφοράς Αρχείων (uoctransfer)

» Υπηρεσία Τηλεφωνίας

» Εγχειρίδια για εξειδικευμένες υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε διαχειριστές εφαρμογών και υπηρεσιών

» Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Μάθησης

       Οδηγίες σε συχνές ερωτήσεις πάνω στη χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης - Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης https://elearn.uoc.gr

       Βιντεοσκόπηση μαθημάτων

Για τη βιντεοσκόπηση μαθημάτων υπάρχουν διάφορα λογισμικά εμπορικά ή ελεύθερου κώδικα. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται οι εγγραφές να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Η ανάλυση του βίντεο να περιορίζεται σε υψηλή ανάλυση HD 1280 x 720
  • Να εγγράφονται με 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο (15fps)
  • Ο ρυθμός (bitrate) της κωδικοποίησης του βίντεο να ορίζεται στο 1 Mbps
  • Ο ρυθμός (bitrate) της κωδικοποίησης του ήχου να ορίζεται στα 96 Kbps
  • Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και επεξεργασίας, το τελικό βίντεο μπορεί να συμπιέζεται με την εφαρμογή handbrake . Είναι μια ελεύθερη εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, διαθέσιμη σε macOS Windows και Linux.

       Οδηγίες για τη βιντεοσκόπηση διαλέξεων με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών.

       Χρήση του Teams για την πραγματοποίηση σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

       Χρήση του λογισμικού turnitin για τον έλεγχο λογοκλοπής

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει το λογισμικό turnitin για την ανίχνευση λογοκλοπής. Το εν λόγω λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα ηλεκτρονικά μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα https://elearn.uoc.gr. Οι διδάσκοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για τις δραστηριότητες "Ανάθεση εργασίας" και "Εργαστήριο". Οδηγίες για τη χρήση του turnitin στην πλατφόρμα moodle μπορείτε να βρείτε εδώ.

       Χρήση του ΟneΝote -ψηφιακό σημειωματάριο για τη δημιουργία και διαχείριση ενός Class Notebook

       Δημιουργία φόρμας με την εφαρμογή Microsoft Forms

» Εγχειρίδια εγκατάστασης του Office 365