Εγχειρίδια

» Πληροφορίες για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης - University of Crete e-Services Information

» Εγχειρίδια εγκατάστασης του Office 365

» Οδηγίες Έκδοσης Προηγμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (παλαιό τύπου Β)

» Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)

» Υπηρεσία Ασύρματης Πρόσβασης (WiFi)

» Υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN)

» Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (webhosting)

» Υπηρεσία Μεταφοράς Αρχείων (uoctransfer)

» Υπηρεσία Τηλεφωνίας

» Εγχειρίδια για εξειδικευμένες υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε διαχειριστές εφαρμογών και υπηρεσιών

» Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Μάθησης

       Οδηγίες σε συχνές ερωτήσεις πάνω στη χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης - Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης https://elearn.uoc.gr

       Βιντεοσκόπηση μαθημάτων

Για τη βιντεοσκόπηση μαθημάτων υπάρχουν διάφορα λογισμικά εμπορικά ή ελεύθερου κώδικα. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται οι εγγραφές να έχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά:

       Οδηγίες για τη βιντεοσκόπηση διαλέξεων με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών.

       Χρήση του Teams για την πραγματοποίηση σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

       Χρήση του λογισμικού turnitin για τον έλεγχο λογοκλοπής

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει το λογισμικό turnitin για την ανίχνευση λογοκλοπής. Το εν λόγω λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα ηλεκτρονικά μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα https://elearn.uoc.gr. Οι διδάσκοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για τις δραστηριότητες "Ανάθεση εργασίας" και "Εργαστήριο". Οδηγίες για τη χρήση του turnitin στην πλατφόρμα moodle μπορείτε να βρείτε εδώ.

       Χρήση του ΟneΝote -ψηφιακό σημειωματάριο για τη δημιουργία και διαχείριση ενός Class Notebook

       Δημιουργία φόρμας-ερωτηματολογίου με την εφαρμογή Microsoft Forms

Κανονισμός για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Κεντρικές υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης, τηλεσυνεργασίας

Ζωντανές μεταδόσεις 

Οδηγίες - εγχειρίδιο για τις ζωντανές μεταδόσεις 

Οδηγίες για ζωντανή μετάδοση (webcast) από ΖΟΟΜ προς video.ict.uoc.gr

 

Χαρακτηριστικά ασφάλειας συνεδρίας ΖΟΟΜ

 Εγχειρίδιο οδηγιών ZOOM-Webinar