Τεχνικά χαρακτηριστικά εγγραφών μαθημάτων

Για τη βιντεοσκόπηση μαθημάτων υπάρχουν διάφορα λογισμικά εμπορικά ή ελεύθερου κώδικα. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται οι εγγραφές να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Η ανάλυση του βίντεο να περιορίζεται σε υψηλή ανάλυση HD 1280 x 720
  • Να εγγράφονται με 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο (15fps)
  • Ο ρυθμός (bitrate) της κωδικοποίησης του βίντεο να ορίζεται στο 1 Mbps
  • Ο ρυθμός (bitrate) της κωδικοποίησης του ήχου να ορίζεται στα 96 Kbps

    Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και επεξεργασίας, το τελικό βίντεο μπορεί να συμπιέζεται με την εφαρμογή handbrake . Είναι μια ελεύθερη εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, διαθέσιμη σε macOS, Windows και Linux.