Επικοινωνία

HelpDesk:

Για να επισκευθείτε το Γραφείο Υποστήριξης ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο

Τηλεφωνική Επικοινωνία:

Καλέστε στο 2810393312.

Επικοινωνία με Ηλ. Θυρίδα:

Μπορείτε να συντάξετε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου με παραλήπτη helpdesk@uoc.gr