Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020 | "Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 24 Οκτωβρίου 2023
Εκδήλωση | «Εµπλουτισµός και αναβάθµιση υποδοµών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στο Πανεπιστήµιο Κρήτης» 10 Μαϊος 2023
Η συμβολή της Ακαδημίας του Interoperable Europe στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο τομέα 01 Σεπτεμβρίου 2022
Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2022: Open for Climate Justice 24 – 30/10/2022 01 Σεπτεμβρίου 2022
H FOSSCOMM 2022 στις 18 – 20 Νοεμβρίου 2022 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Κάλεσμα για προτάσεις ομιλιών εργαστηρίων 31 Αυγούστου 2022
Συμμετοχή στις εργασίες GUnet 30 Ιουνίου 2022
Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Κρήτης στην αστική εταιρεία «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUNET) 16 Ιουνίου 2022
Υπογραφή τριμερούς συμφωνίας για τη δημιουργία και λειτουργία Νέου Κέντρου Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στην Κρήτη 13 Μαϊος 2022
Google Summer of Code (GSoC) 2022 18 Απριλίου 2022
Πρόσκληση σε ανοικτή εκδήλωση για το έργο «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» 14 Μαρτίου 2022
Ορισμός προσωπικού ασφάλειας 16 Φεβρουαρίου 2022
Ορισμός ΔΣΗΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης 13 Φεβρουαρίου 2022
Ορισμός υπεύθυνου υποστήριξης του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 13 Φεβρουαρίου 2022
Παρουσίαση ΚΥΥΤΠΕ 05 Φεβρουαρίου 2022
Ιστοσελίδα ΚΥΥΤΠΕ 05 Φεβρουαρίου 2022