Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2022: Open for Climate Justice 24 – 30/10/2022

Η Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2022 με θέμα Open for Climate Justice θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη (24-30/10/2022).

Η Διεθνής Εβδομάδα είναι μια παγκόσμια εκδήλωση για την ανοικτή πρόσβαση στην έρευνα στην οποία μετέχουν φορείς και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως και μεμονωμένα άτομα, ενώ η οργάνωσή της συντονίζεται από μια διεθνή συμβουλευτική επιτροπή.  Καθιερώθηκε το 2008, από το SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) – μια διεθνή συμμαχία για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στην έρευνα και την εκπαίδευση- και τα μέλη του.

Το φετινό θέμα της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοιχτής Πρόσβασης είναι το «Open for Climate Justice»

 

IG Blank Multi Beach

Η Κλιματική Δικαιοσύνη είναι μια ρητή αναγνώριση ότι η κλιματική κρίση έχει εκτεταμένες επιπτώσεις και ότι οι επιπτώσεις «δεν μοιράζονται ισότιμα ​​ή δίκαια, μεταξύ πλουσίων και φτωχών, γυναικών και ανδρών και παλαιότερων και νεότερων γενεών», όπως αναφέρει ο ΟΗΕ. Αυτές οι ανισορροπίες ισχύος επηρεάζουν επίσης τις ικανότητες των κοινοτήτων να παράγουν, να διαδίδουν και να χρησιμοποιούν τη γνώση γύρω από την κλιματική κρίση.

Η διαφάνεια μπορεί να δημιουργήσει μονοπάτια για πιο δίκαιη ανταλλαγή γνώσεων και να χρησιμεύσει ως μέσο για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που διαμορφώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την απάντησή μας σε αυτές.

Η φετινή εστίαση στη Δικαιοσύνη για το Κλίμα επιδιώκει να ενθαρρύνει τη σύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ του κλιματικού κινήματος και της διεθνούς ανοιχτής κοινότητας. Η ανταλλαγή γνώσεων είναι ανθρώπινο δικαίωμα και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί την ταχεία ανταλλαγή γνώσεων πέρα ​​από γεωγραφικά, οικονομικά και πειθαρχικά όρια.

Η Διεθνής Εβδομάδα Ανοιχτής Πρόσβασης είναι μια στιγμή για συντονισμό μεταξύ των κοινοτήτων για να γίνει η διαφάνεια ως προεπιλογή για την έρευνα και να διασφαλιστεί ότι η δικαιοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εργασίας.

Το φετινό θέμα είναι μια ευκαιρία να ενωθούμε, να αναλάβουμε δράση και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με το πώς η ανοιχτότητα συμβάλλει στην κλιματική δικαιοσύνη. Η Εβδομάδα Ανοιχτής Πρόσβασης 2022 θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου. Ωστόσο, οποιοσδήποτε ενθαρρύνεται να φιλοξενήσει συζητήσεις και να αναλάβει δράση γύρω από το «Open for Climate Justice» όποτε είναι καταλληλότερο κατά τη διάρκεια του έτους και να προσαρμόσει το θέμα και τις δραστηριότητες στο τοπικό τους πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα στο http://openaccessweek.org/