Κέντρο Δεδομένων Κνωσσού

 Μετά από την υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας, έχουν παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πόροι από το Κέντρο Δεδομένων Υγείας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το οποίο στεγάζεται σε χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και φιλοξενεί υπηρεσίες cloud computing. 

Ο υπολογιστικός εξοπλισμός του Κέντρου Δεδομένων Κνώσου, βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι οποίοι διαθέτουν: 

 • έλεγχο φυσικής πρόσβασης  

 • κλιματισμό  

 • αδιάλειπτη παροχή ρεύματος μέσω UPS  

 • τροφοδοσία ρεύματος από ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη (ΗΖ)  

Λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να υπάρχει εφεδρεία σε όλα τα κομβικά συστήματα όπως UPS, κλιματισμός, δικτυακές παροχές. 

Υπολογιστικός εξοπλισμός 

   Το σύνολο των εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων Κνωσού, ανήκουν σε συστοιχίες εξυπηρετητών για εικονικές υποδομές, στις οποίες βασίζεται η open-source virtualization υποδομή.  

Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων 

  Τα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα υπηρεσιών, φυλάσσονται με ασφάλεια σε ειδικά συστήματα αποθήκευσης δεδομένων. Ξεχωρίζουν οι ακόλουθες κατηγορίες: 

 • Συστοιχίες ειδικών εξυπηρετητών αποθήκευσης δεδομένων   

 • αποθηκευτικός χώρος από Network-attached Storage. 

Open-source storage 

  Η open-source αποθηκευτική υποδομή του Κέντρου Δεδομένων Κνωσού, βασίζεται σε GlusterFS, το οποίο είναι ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων που μπορεί να επεκτείνεται οριζόντια. Με τη χρήση λογισμικού, καταφέρνει να προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις από το υλικό. Προσφέρει ευελιξία στην επέκταση του, καθώς μπορούν να προστίθενται νέοι servers και αποθηκευτικός χώρος, χωρίς να σταματήσει να λειτουργεί. 

Εικονικές Υποδομές (virtualization) 

  Για την αξιοποίηση των συγκεκριμένων πόρων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποφάσισε την υλοποίηση υπηρεσίας εικονικοποίησης,  βασισμένη στην πλατφόρμα oVirt, η οποία προσφέρει: 

 • βέλτιστη διαχείριση υπολογιστικών πόρων, μνήμης και disk I/O των εικονικών εξυπηρετητών,  

 • "ζωντανή" μετακίνηση εικονικών μηχανών σε άλλο εξυπηρετητή χωρίς διακοπή λειτουργίας,  

 • έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση σφαλμάτων της υποδομής,  

 • απομακρυσμένη πρόσβαση σε επίπεδο "κονσόλας" σαν να υπήρχε φυσική πρόσβαση στον εξυπηρετητή,  

  

Η συγκεκριμένη υπηρεσία εικονικοποίησης,  φιλοξενεί μηχανήματα τα οποία ανήκουν στις παρακάτω 5 κατηγορίες: 

 • Εκπαίδευση 

 • Έρευνα 

 • Ανάπτυξη 

 • Υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων 

 • Πιλοτικές Εγκαταστάσεις. 

  Θα πρέπει να επισημάνουμε, πως εκτός από αυτές τις κατηγορίες, η υποδομή φιλοξενεί υπολογιστικά συστήματα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία της, όπως Firewalls, Backup Server κ.α..