Υπηρεσίες Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών

Υποστήριξη κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών στο σύνολο των χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Οργανώνει την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη στο σύνολο των κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών
Λαμβάνει, καταγράφει, επιλύει ή δρομολογεί προς επίλυση τα αιτήματα των χρηστών στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας
Διασφαλίζει την ορθή καταγραφή, τεκμηρίωση και διεκπεραίωση του αιτήματος του χρήστη
Συνεργάζεται με τους τοπικούς διαχειριστές των Σχολών με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου τεχνικής υποστήριξης αλλά και συνεργασίας
Συγκεκριμένα:
Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο σύνολο των χρηστών ( ~40 αιτήματα/ημέρα):
Καλωδιακές υποδομές δικτύου και τηλεφωνίας (35 κατανεμητές στου Γάλλου, 4 στο Ξενία, 46 στις Βούτες, 3 στην Κνωσού και 2 στην έκθεση του ΜΦΙΚ)
Υπηρεσία καταλόγου, VPN, E-mail
Φοιτητολόγιο (εκπαίδευση στην νέα εφαρμογή)
Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-learn
Τηλεδιασκέψεις μέσω web-conference πλατφορμών (ePresence/ Zoom/ Teams)
Ψηφιακές υπογραφές χρηστών
E-mail ενημέρωσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω του News University
Ηλεκτρονικές εκλογές μέσω του πληροφοριακού συστήματος Zeus