Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εφαρμογών και Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών

Υποστήριξη Μηχανογραφικών εφαρμογών και Πληροφοριακών συστημάτων
Κεντρικών υπηρεσιών του Π.Κ.
Δ/νση οικονομικής διαχείρισης (Προϋπολογισμός, Λογιστήριο, Ταμείο, Μισθοδοσία)
Δ/νση διοικητικών υπηρεσιών (Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, Πρωτόκολλο, Διοικ. μέριμνα )
Φοιτητολόγιο (Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων )

Άλλων υπηρεσιών και μονάδων του Π.Κ.
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Φοιτητική Μέριμνα, ΔΟΔΙΣΤΑ, ΜΟΔΙΠ, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΕΗΔΕ

Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες
Διαχείριση Φοιτητικών εστιών, Πλατφόρμα σίτισης/στέγασης Φοιτητών, Πλατφόρμα Erasmus+, Πλατφόρμα επιτροπών, Πλατφόρμα ελέγχου και καταγραφής πρόσβασης
45 Ιστότοποι / Ιστοσελίδες Τμημάτων, Μονάδων, Εργαστηρίων και Επιτροπών
Άλλες εφαρμογές
Ιατρικά Μητρώα
ITP, Ουδετεροπενίας, Μελανώματος - Σαρκώματος
Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων Κρήτης
Συνεργασίες σε εξέλιξη
Μητρώο καρκίνου του ορθού σε συνεργασία με την Χειρουργική Κλινική Βενιζελείου Νοσοκομείου
Atopic Dermatitis Registry, με την Δερματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ

Δημόσιες πλατφόρμες
BI (Business Intelligence)
ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης)
ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων)
EDUPASS (συμμετοχή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία)
Erasmus ( Mobility tool )