Υπηρεσίες Τμήματος Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εφαρμογών και Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών

 • Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων κεντρικών υπηρεσιών του Π.Κ.
  • Δ/νση οικονομικής διαχείρισης (Προϋπολογισμός, Λογιστήριο, Ταμείο, Μισθοδοσία)
   Δ/νση διοικητικών υπηρεσιών (Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, Πρωτόκολλο, Διοικ. μέριμνα )
   Φοιτητολόγιο (Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων )
  • Άλλων υπηρεσιών και μονάδων του Π.Κ.
   • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Φοιτητική Μέριμνα, ΔΟΔΙΣΤΑ, ΜΟΔΙΠ, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΕΗΔΕ
  • Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες
   • Διαχείριση Φοιτητικών εστιών, Πλατφόρμα σίτισης/στέγασης Φοιτητών, Πλατφόρμα Erasmus+, Πλατφόρμα επιτροπών, Πλατφόρμα ελέγχου και καταγραφής πρόσβασης
 • 45 Ιστότοποι / Ιστοσελίδες
  • Τμημάτων, Μονάδων, Εργαστηρίων και Επιτροπών
 • Άλλες εφαρμογές
  • Ιατρικά Μητρώα
  • ITP, Ουδετεροπενίας, Μελανώματος - Σαρκώματος
  • Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων Κρήτης
 • Συνεργασίες σε εξέλιξη
  • Μητρώο καρκίνου του ορθού σε συνεργασία με την Χειρουργική Κλινική Βενιζελείου Νοσοκομείου
  • Atopic Dermatitis Registry, με την Δερματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ