Η συμβολή της Ακαδημίας του Interoperable Europe στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο τομέα

Σήμερα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων που υπερβαίνουν την ανάγνωση ενός βιβλίου ή τη συμμετοχή σε ένα μάθημα. Η online εκπαίδευση και, ως εκ τούτου, τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης αυξάνονται, ενώ, ταυτόχρονα, η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες και η βελτίωση των ικανοτήτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Υπάρχουν ήδη αρκετές σχετικές πρακτικές για εφαρμογή, όπως η λήψη δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων, η παρακολούθηση βίντεο, η ανάγνωση ιστολογίων, η διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων σε άλλους, η εξάσκηση δεξιοτήτων και η παρακολούθηση των τεχνολογικών τάσεων, για να αναφέρουμε μόνο μερικές.

Πώς μπορεί να συμβάλει η Ακαδημία του Interoperable Europe;

Η Interoperable Europe Academy (IOPEU Academy (IOPEU Academy) είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2019 με στόχο την ενίσχυση των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και την προώθηση της διαλειτουργικότητας. Η Ακαδημία IOPEU προσφέρει δράσεις για την εκπαίδευση όλων, αλλά απευθύνεται κυρίως σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα με εξειδικευμένα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) που θα μπορούσαν να ταιριάζουν σε οποιοδήποτε Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS). Επιπλέον, διάφορες δράσεις υλοποιούνται παράλληλα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, όπως εκδηλώσεις, διαδικτυακά σεμινάρια, συνεργασία με πανεπιστήμια, οργανισμούς, δημόσιες διοικήσεις και άλλους σχετικούς φορείς που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαλειτουργικότητα. 

Στόχος της Ακαδημίας IOPEU είναι η βελτίωση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο τομέα με την προσφορά μαθησιακών πόρων μέσω μιας κεντρικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ανοικτής 24/7 — της Ακαδημίας της ΕΕ — και η περαιτέρω διευκόλυνση των εκπαιδευτικών ικανοτήτων για το πρώην ISA², το CEF καθώς και την τρέχουσα Interoperable Europe  που συνδέει τις τελείες για την κατανόηση και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) και την εξέλιξή του.

Ποια είναι τα οφέλη;

Η Ακαδημία IOPEU αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διότι μπορεί να εξοπλίσει τους υπαλλήλους των δημόσιων διοικήσεων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή ταχύτερων και αποδοτικότερων δημόσιων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος και με μειωμένο διοικητικό φόρτο. Η διαλειτουργικότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα διευκόλυνσης για την παροχή δημόσιων διασυνοριακών και διατομεακών υπηρεσιών, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά.

Η Ακαδημία IOPEU επιτρέπει σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το ιστορικό του, να αποκτήσει γνώσεις στον τομέα της διαλειτουργικότητας και να αποκτήσει προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες ακολουθώντας μια προσαρμόσιμη πορεία κατάρτισης με πρακτική εκπαίδευση.

status iopeu ακαδημία

Ποια μαθήματα είναι διαθέσιμα μέχρι τώρα;

Επί του παρόντος, υπάρχουν 22 online μαθήματα που οδηγούν σε πιστοποιητικό συμμετοχής για όποιον περάσει την βαθμολογία των εξετάσεων. Μπορείτε να εγγραφείτε σε μια μεγάλη ποικιλία ικανοτήτων, από τη διαχείριση του έργου σε νομικά ή τεχνικά θέματα, όλα που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα χωρίς γενικά μαθήματα για να σας ενοχλήσουν! 

μαθήματα iopeu ακαδημία

Σας συνιστούμε να ξεκινήσετε με το Ιnteroperability: Ένα εισαγωγικό μάθημα, αλλά είστε ευπρόσδεκτοι να ακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα θέλετε!