Μιχαήλ Παυλίδης

 01 pavlidis  
  Καθηγητής
  Διδακτορικό:  1990, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Biology of Organisms, Populations, Environmental and Marine Biology

  Email:   pavlidis[AT]uoc.gr