Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η κύρια αποστολή του ΚΥΥΤΠΕ είναι να υποστηρίζει όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε να επιτύχουν το υψηλότερο επίπεδο ακαδημαϊκής και διοικητικής αριστείας. Μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας  εξυπηρετεί τις ακαδημαϊκές ανάγκες στη διδασκαλία, τη μάθηση, την έρευνα αλλά και την διοίκηση παρέχοντας  εξειδικευμένες τεχνολογικές υπηρεσίες για την λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το κέντρο  αποτελεί ζωτικό συστατικό της λειτουργίας του ιδρύματος όντας υπεύθυνο για εφαρμογές λογισμικού, υποστήριξη υλικού, τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες πολυμέσων, υποδομές δικτύου, εκπαιδευτικές τεχνολογίες και ασφάλεια πληροφοριών. Επιπλέον της παροχής τεχνικής υποστήριξης προς την κοινότητα  το κέντρο σχεδιάζει και υλοποποιεί έργα ανάπτυξης και εφαρμόζει καινοτόμες λύσεις για την ομαλή ψηφιακή εναρμόνιση του Πανεπιστημίου.

Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του ΚΥΥΤΠΕ ειναι εδώ για την εξυπηρέτηση των αναγκών Φοιτητών,  Διδασκόντων, Ερευνητών, τεχνικών και Διοκητικών Στελεχών του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και συναλασσομένων με αυτό.

Στοχοθεσία  Υπηρεσίες Ιστορία  

 

12 12 Μόνιμα μέλη
4 4 ΕΤΕΠ
6 6 Συμβασιούχοι
4 4 Συνεργαζόμενοι